logo
Higgins - Bibliotekskatalog
Valfria sökord

 
Inloggning
Här kan du logga in och göra följande:
- kontrollera dina lån och reservationer
- förlänga lånen max 4 ggr
- reservera utlånade böcker (via en katalogsökning)
- ta bort reservationer som blivit inaktuella
- ändra PIN-kod och kontaktuppgifter

Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter här i Higgins.
Kontrollera särskilt att rätt epostadress, adress och mobilnummer är synliga (=aktiva).

Det är viktigt att biblioteket har aktuella kontaktuppgifter för aviseringar av reserverade böcker och påminnelser om dina lån.

OBS! Epost från Högskolan i Gävle till Hotmail- eller Live-adresser hamnar ibland i spamkorgen.
Kontrollera spamkorgen regelbundet och lägg in Högskolan som betrodd avsändare.


Notera följande:
- Omlån och reservationer kan bara göras om din befintliga skuld är högst 50 kr
- Aviseringar om inkomna reserverade böcker tas bort efter 4 dgr om du inte hämtar ut böckerna.
Meddela gärna direkt om du INTE vill ha en aviserad bok.

Glöm inte att avsluta din personliga inloggning i Higgins, när du lämnar en katalogdator i biblioteket.


Ange personnummer (ÅÅMMDDXXXX) eller lånekortsnummer. Personer som registrerat sitt kommunala HelGe-kort som lånekort måste använda personnumret.:
PIN-kod: